Sluiten

‘Na 85 jaar klachten over beurskrach’ - De vmbo-examens geschiedenis van 2014

Datum:
1 juni 2014
Auteur:
Auteur: Kurstjens, H.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Kleio, jaargang 55, 2014, nr. 5, 18-21

 

In dit artikel lees je over de resultaten van de centrale examens geschiedenis 2014 vmbo eerste tijdvak aan de hand van de steekproefgegevens die Cito verzameld heeft. Besproken wordt alleen het papieren centrale examen geschiedenis 2014 gl/tl. De papieren en digitale centrale examens voor bb en kb zijn buiten beschouwing gelaten. De gegevens betreffen aantal kandidaten, betrouwbaarheid, percentage onvoldoenden en gemiddeld cijfer.

Er was door kandidaten bij het LAKS veel geklaagd over moeilijke woorden. Ook het woord ‘beurskrach’ (het begin van de economische crisis in 1929) in het vmbo-examen geschiedenis en staatsinrichting leverde veel klachten op. De kop is illustratief voor de aard van de klachten. Die gingen vooral over taal en inhoud. Het artikel gaat ook in op de meningen van de docenten (forum VGN) en op enkele nader bekeken examenvragen.

Download