Sluiten

De ware Nederlander draagt geen Duitse helm (of toch wel?) - De vmbo-examens geschiedenis van 2015

Datum:
1 juni 2015
Auteur:
Auteur: Kurstjens, H.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Kleio, jaargang 56, 2015, nr. 5, 44-47

 

In dit artikel lees je over de resultaten van de centrale examens geschiedenis 2015 vmbo eerste tijdvak aan de hand van de steekproefgegevens die Cito verzameld heeft. Besproken wordt alleen het papieren centrale examen geschiedenis 2015 gl/tl. De papieren en digitale centrale examens voor bb en kb zijn buiten beschouwing gelaten. De gegevens betreffen aantal kandidaten, betrouwbaarheid, percentage onvoldoenden en gemiddeld cijfer. Het artikel gaat ook in op de taligheid van de examens, op de meningen van de docenten (forum VGN) en op enkele nader bekeken examenvragen. Tot slot wordt vooruitgeblikt naar (de vernieuwde syllabus bij) de nieuwe examens voor het vmbo vanaf 2018.

Download