Sluiten

Laatste examens oude stijl - De vmbo-examens geschiedenis van 2017

Datum:
1 juni 2017
Auteur:
Auteur: Kurstjens, H.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Kleio, jaargang 58, 2017, nr. 6, 58-61

 

In dit artikel lees je over de resultaten van de centrale examens geschiedenis 2017 vmbo-bb, -kb en (vooral) -gl/tl eerste tijdvak aan de hand van de steekproefgegevens die Cito verzameld heeft. De gl/tl-gegevens voor papier betreffen aantal kandidaten, betrouwbaarheid, percentage onvoldoenden en gemiddeld cijfer. Dit waren de laatste vmbo-geschiedenisexamens oude stijl, met twee aparte onderwerpen: staatsinrichting en het historisch overzicht vanaf 1900. Het artikel gaat ook in op de meningen van de docenten (quickscan) en op enkele nader bekeken examenvragen. Tot slot wordt ingegaan op de nieuwe examens voor het vmbo.

Download