Sluiten

Oude wijn en nieuwe kansen - Geschiedenis en staatsinrichting in de bovenbouw van het vmbo

Datum:
1 juni 2000
Auteur:
Auteur: Kurstjens, H.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Kleio, jaargang 41, 2000, nr. 2, 19-23

 

In dit artikel lees je over de positie van het vak geschiedenis in de nieuwe vmbo-structuur en de veranderingen in de examens. De invoering van de leerwegen met ingang van 1 augustus 1999 heeft die positie veranderd. In de leerwegenstructuur wordt geschiedenis een keuzevak in het sectordeel van de sector Zorg en Welzijn. Naast het verplichte vak biologie kan de leerling als tweede vak in die sector kiezen tussen wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis of maatschappijleer 2. In 2001 begint de examenperiode die twee jaar zal duren.

Download