SluitenSluiten

Vaardigheid Examenkandidaten 2021

Datum:
15 november 2021
Auteur:
Auteur: Marieke van Onna, Sanneke Schouwstra, Paul van der Molen, Maarten de Groot en Wilco Emons
Opdrachtgever:
Cito
Kandidaten die in 2021 eindexamen in het voortgezet onderwijs deden, hebben een andere voorbereiding gehad op het eindexamen dan in 2019 en eerder omdat de corona-pandemie zorgde voor lockdowns, online onderwijs en quarantainesituaties. Bij het centrale examen in 2021 werden er meerdere maatregelen genomen om kandidaten een haalbare afsluiting van hun voortgezet onderwijs te bieden. Zo konden kandidaten hun centrale examens spreiden over twee tijdvakken, een extra herkansing doen en een vak, niet zijnde een kernvak, wegstrepen bij de uitslagbepaling.

Bij elk vak afzonderlijk zou de prestatie-eis zo goed mogelijk gehandhaafd blijven. Vooraf was echter al duidelijk dat het technisch niet mogelijk was om op de reguliere wijze te normeren. Hierdoor was het mogelijk dat de hoogte van de cijfers niet precies de vaardigheid van de kandidaten zou reflecteren. De minister heeft het CvTE verzocht om na afloop van de examens onderzoek te laten uitvoeren naar de daadwerkelijke vaardigheid van de kandidaten bij de centrale examens in het voortgezet onderwijs. Dit onderzoek is in opdracht van het CvTE door Stichting Cito uitgevoerd en dit rapport is het resultaat van dat onderzoek.

In dit onderzoek is de gemiddelde vaardigheid van 2021 vergeleken met de gemiddelde vaardigheid voor de corona-pandemie (periode 2015-2019, met nadruk op 2019).  

Al met al toont dit onderzoek, met uitzondering van Engels, gemiddelde dalingen in vaardigheid. Deze dalingen mogen volgens statistische criteria ‘lichte dalingen’ genoemd worden. Ook in verhouding tot de jaarlijkse fluctuaties in gemiddelde vaardigheid per examen in pre-corona-omstandigheden zijn het geen grote dalingen. Dit is in lijn met bevindingen in ander nationaal en internationaal onderzoek dat leerlingen door de schoolsluitingen een leerachterstand hebben opgelopen.