Sluiten

Stroomkringschema’s examineren met practicum, computer of papier

Datum:
1 februari 2019
Auteur:
Auteur: Back, M. de, Noordhof, R., & Kuhlemeier, H.
Opdrachtgever:
Cito
Uit: Examens, februari 2019, nr. 1, 7-14

In dit artikel lees je over de twee alternatieve opdrachten die Cito heeft ontwikkeld voor het elektropracticum in het cspe PIE (Produceren, Installeren en Energie) voor de beroepsgerichte leerwegen. De leerling moest de bedrading van een schakel- of meetopstelling aanbrengen op basis van stroomkringschema’s. Onderzocht is of de afnamemodus – practicum, papier of computer – van invloed is op de prestaties, de betrouwbaarheid en de rangordening van leerlingen. De uitkomsten laten zien of en in welke mate de onderzochte modi vergelijkbaar zijn en een beroep doen op dezelfde cognitieve vaardigheden.
Download