Sluiten

Argumentatie in het centraal examen Nederlands voor havo en vwo. Een toelichting op de veranderingen in 2017

Datum:
1 juni 2016
Auteur:
Auteur: Schuurs, U., & Schellens, P. J.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Levende Talen Magazine, jaargang 103, 2016, nummer 6, 4-8

In dit tijdschriftartikel demonstreren de auteurs de belangrijkste veranderingen die zijn aangebracht in de syllabus Nederlands waar het de argumentatieve vragen betreft. Ze laten zien dat de veranderingen ervoor zorgen dat onderdeel Argumentatie meer in lijn is met de inzichten in de  wetenschappelijke wereld. Aan de hand van voorbeelden geven ze aan hoe de bevraging vanaf 2017 zal afwijken van wat men tot dusverre gewend was.

Download