Sluiten

De Diagnostische Tussentijdse Toets – in theorie en in de praktijk

Datum:
1 juni 2015
Auteur:
Auteur: Linthorst, R., & Schuurs, U.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: 29ste HSN-Conferentie (2015), 98-102

In deze bijdrage aan de congresbundel HSN 2015 beschrijven de auteurs de manier waarop ­– in het kader van een diagnostische tussentijdse toets (DTT) – de concepten Leesvaardigheid en Schrijfvaardigheid aan de hand van recente theorieën op dit vlak, zijn geoperationaliseerd. Bij Schrijven worden 13 deelvaardigheden onderscheiden op vier hiërarchisch geordende domeinen op retorisch, tekststructureel, semantisch en orthografisch niveau. Bij Lezen gaat het om 11 deelvaardigheden; in plaats van het orthografische niveau wordt daar als subcategorie ‘Leesstrategieën’ gehanteerd. De eerste ervaringen met opgaven die op scholen zijn uitgeprobeerd, worden beschreven.

Download