Sluiten

De invloed van het LT-examenverslag op de scores

Datum:
1 juni 2017
Auteur:
Auteur: Schuurs, U., Kuhlemeier, H., & Gitsels, H.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Levende Talen Tijdschrift, jaargang 18, 2017, nummer 4, 25-35

Jaarlijks publiceert het sectiebestuur Nederlands van Levende Talen een verslag van een docentenbespreking van het vwo-examen Nederlands. Dat verslag bevat een synthese van de verschillende verslagen van de voorbespreking en van de bijeenkomst in Utrecht, waarbij doorgaans 50 docenten aanwezig zijn. Een overgrote meerderheid van de docenten Nederlands in de examenklassen gebruikt dit verslag tijdens de correctie van de examens. Tot dusverre ontbrak echter onderzoek naar het effect van het gebruik ervan. Heeft dit gebruik bijvoorbeeld invloed op de hoogte van de examenscores? Of wordt de betrouwbaarheid van de correctie er positief – of negatief – door beïnvloed? Dit artikel beschrijft de opzet en de resultaten van een onderzoek uit 2016 waarin we de effecten van het LT-verslag in beeld brengen op de hoogte van de scores en de betrouwbaarheid van de scores.

Download