Sluiten

Diagnostische toetsing bij het schoolvak Nederlands

Datum:
1 juni 2014
Auteur:
Auteur: Linthorst, R., & Schuurs, U.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: 28ste HSN-Conferentie (2014), 59-63

In deze bijdrage aan de congresbundel HSN 2014 beschrijven de auteurs de opzet van een diagnostische tussentijdse toets (DTT), de opzet en inrichting van de module Schrijfvaardigheid daarin en de manier waarop over de leerlingresultaten kan worden gerapporteerd. Tot slot bepleiten ze validering van de resultaten op de gesloten toetsopgaven in de geautomatiseerde toets aan de hand van beoordelingen van spontaan geschreven teksten van dezelfde leerlingen.

Download