Sluiten

Het meten van tekststructurele vaardigheden. Invloeden van aantal tekstelementen en tekstgenre

Datum:
1 juni 2018
Auteur:
Auteur: Schreurs, Z., Kuhlemeier, H., & Schuurs, U.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Levende Talen Tijdschrift, jaargang 19, juni 2018, nummer 2, 15-25

 

Zoë Schreurs, Hans Kuhlemeier en Uriël Schuurs onderzochten welke invloed tekstgenre en het aantal tekstelementen hebben op tekststructurele vaardigheden van havo- en vwo-leerlingen uit het tweede, derde en vierde leerjaar van de middelbare school. Uit de resultaten blijkt dat de invloed van tekstgenre statistisch significant is. Maar gezien de effectgroottes moeten de verschillen tussen de gemiddelde prestaties op de genres e-mail, advertentie en gebruiksaanwijzing als verwaarloosbaar klein beschouwd worden. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat opgaven moeilijker worden naarmate er meer tekstelementen teruggeplaatst moeten worden. Dit effect doet zich echter alleen voor bij advertenties en gebruiksaanwijzingen, niet bij e-mails.

Download