Sluiten

Taaltoetsing in vmbo en mbo

Datum:
1 juni 2011
Auteur:
Auteur: Schuurs, U., & Verhoeven, L.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Levende Talen Tijdschrift, jaargang 12, juni 2011, nummer 4, 38-48

In dit artikel komen bevindingen uit een literatuurreview en een praktijkonderzoek naar taaltoetsing in vmbo en mbo aan de orde. De auteurs schetsen een beeld van verschillende typen toetsen, en van de eisen die men volgens de vakliteratuur aan toetsen met verschillende functies zou kunnen stellen. Daarna worden de uiteenlopende eisen besproken die blijkens een kleinschalig praktijkonderzoek door taaldocenten en door toetsdeskundigen worden gesteld aan formatieve taaltoetsen (om het onderwijs bij te kunnen sturen) en aan summatieve taaltoetsen (ter afsluiting van een onderwijsperiode). Aan de literatuurreview en het praktijkonderzoek verbinden de auteurs enkele conclusies en aanbevelingen.

 

Download
www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy