Sluiten

A Different View on DIF

Datum:
1 juni 2010
Auteur:
Auteur: Bechger, T. M., Maris, G., & Verstralen, H. H. F. M.
Opdrachtgever:
Cito

Measurement and Research Department Reports 2010-4

Dit rapport gaat in op de analysemogelijkheden die er zijn wanneer items anders functioneren in verschillende groepen respondenten (Differential Item Functioning: DIF). Er wordt beredeneerd dat om te bepalen welke items DIF hebben eerst besloten moet worden welke items vergelijkbaar functioneren binnen de verschillende groepen. Deze beslissing heeft effect op het identificeren van items met DIF en eventuele vervolganalyses als equivalering en schatting van vaardigheidsverdelingen van de verschillende groepen respondenten.