SluitenSluiten

De koppeling van de Staatsexamens Nederlands als Tweede Taal Lezen en Luisteren aan het Europees Referentiekader voor Talen. Fase 1 Specificatie

Datum:
1 november 2009
Auteur:
Auteur: Kuijper, H.
Opdrachtgever:
Cito
In dit verslag lees je over de activiteiten in de specificatiefase van de inhoud voor de Staatsexamens Nederlands als Tweede Taal Luisteren en Lezen. In deze fase is nagegaan op welke CEFR/ERK-schalen en descriptoren deze toetsen en examens betrekking hebben. Beschreven is in welke mate een examen de categorieën en de niveaus van het CEFR/ERK bestrijkt, oftewel of de inhoud van de examens in voldoende mate met het CEFR/ERK overeenkomt om een relatie te leggen tussen de examens en het CEFR/ERK en in een latere fase een standaardsetting uit te voeren.