SluitenSluiten

De koppeling van de Staatsexamens Nederlands als Tweede Taal Lezen en Luisteren aan het Europees Referentiekader voor Talen. Fase 2 Standaardisatie en bepaling van grensscores

Datum:
1 maart 2010
Auteur:
Auteur: Kuijper, H., Brinkhuis, M., & Hofwegen, L. van
Opdrachtgever:
Cito
In dit verslag lees je over de activiteiten in de standaardisatiefase voor de Staatsexamens Nederlands als Tweede Taal Luisteren en Lezen. In deze fase koppelen experts de examenopgaven aan CEFR/ERK-niveaus. Op basis daarvan kan worden bepaald welke score een kandidaat bij een bepaald examen zou moeten behalen om beheersing van een CEFR-niveau aan te tonen. De kalibratiegegevens uit de Staatsexamens worden gebruikt om grensscores voor de diverse niveaus op de Staatsexamens en de 500-schalen vast te leggen. In hoofdstuk 2 wordt de gevolgde procedure beschreven. Hoofdstuk 3 bevat de resultaten van de standaardbepaling voor Lezen en Luisteren. Het rapport wordt in hoofdstuk 4 afgesloten met een samenvatting en conclusies.