SluitenSluiten

Staatsexamen NT2. Het gewenste niveau Deel 3 Behoeftepeiling Programma I

Datum:
1 mei 2005
Auteur:
Auteur: Kuijper, H., Bergsma, A., & Bechger, T.
Opdrachtgever:
Cito
In dit onderzoeksrapport lees je over de behoeftepeiling voor het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal Programma I. De peiling is bedoeld voor personen die starten met een beroepsopleiding of vakopleiding op basisniveau aan een roc, dan wel instromen op de arbeidsmarkt als aankomend vakkracht of meewerkend vakman. Dit rapport start met een beschrijving van de achtergronden van het onderzoek in hoofdstuk 2. Er zijn vragenlijsten verspreid onder respondenten van roc’s en uitzendbureaus met uitspraken over de taalvaardigheid die zijn ontleend aan het Raamwerk NT2. Over de opzet en de resultaten van dit deel van het onderzoek wordt gerapporteerd in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 ten slotte geeft een samenvatting en conclusies.