SluitenSluiten

Staatsexamen NT2. Het gewenste niveau Deel 1 Behoeftepeiling Programma II

Datum:
1 augustus 2004
Auteur:
Auteur: Kuijper, H., Bergsma, A., & Bechger, T.
Opdrachtgever:
Cito
In dit onderzoeksrapport lees je over de behoeftepeiling voor het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal Programma II. In het onderzoek wordt geïnventariseerd welk taalniveau kandidaten moeten hebben na het behalen van het Staatsexamen NT2 programma II, als zij starten met een vervolgopleiding op hbo- of universitair niveau, dan wel instromen in een midden- of hogere kaderfunctie op de arbeidsmarkt. Er zijn vragenlijsten verspreid onder respondenten van hbo en universiteit met uitspraken over de taalvaardigheid die zijn ontleend aan het Raamwerk NT2. Over de opzet en de resultaten van dit deel van het onderzoek wordt gerapporteerd in hoofdstuk 3. De beoordelingsprocedure en de resultaten van dit deel van het onderzoek worden gepresenteerd in hoofdstuk 4.