Sluiten

Staatsexamen Nt2. Het gewenste niveau. Deel 4 Cesuurindicatie Spreken en Schrijven Programma I

Datum:
1 augustus 2005
Auteur:
Auteur: Kuijper, H., Bergsma, A., & Bechger, T.
Opdrachtgever:
Cito
In dit onderzoeksrapport lees je over het cesuuronderzoek voor de Staatsexamens Nederlands als Tweede Taal Spreken en Schrijven Programma I. Het onderzoek is gericht op de vraag bij welke scores van het Staatsexamen men kan aannemen dat een kandidaat op het gewenste niveau Schrijven of Spreken functioneert. Er is onderzocht of er een relatie tussen de Staatsexamenscores en het Raamwerk Nt2 bestaat en of deze relatie voldoende is om uitspraken over een eventuele herziening van de cesuur te doen. Het rapport begint met een korte schets van de internationale ontwikkelingen rond het relateren van een examen aan het CEFR/ERK (hoofdstuk 2), vervolgens wordt de onderzoeksopzet gepresenteerd (hoofdstuk 3) en volgen de resultaten voor Spreken (hoofdstuk 4) en Schrijven (hoofdstuk 5). Zowel hoofdstuk 4 als 5 wordt afgesloten met een samenvatting en aanbevelingen. Hoofdstuk 6 bevat een verantwoording van de gebruikte onderzoeksmethode.