SluitenSluiten

Staatsexamen NT2. Het gewenste niveau. Deel 2B Cesuurindicatie Spreken en Schrijven Programma II. Aanvullend onderzoek

Datum:
1 december 2004
Auteur:
Auteur: Kuijper, H., Bergsma, A., & Bechger, T.
Opdrachtgever:
Cito
In dit onderzoeksrapport lees je over aanvullend onderzoek voor het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal Programma II. Dit onderzoek is gericht op de vraag bij welke scores van het Staasexamen men kan aannemen dat een kandidaat op het gewenste niveau Schrijven of Spreken functioneert. Kandidaten zijn beoordeeld met zowel een analytische als globale beoordelingslijst, gebaseerd op het Raamwerk NT2. Er is onderzocht of er een relatie tussen de Staatsexamenscores en het Raamwerk NT2 bestaat en of deze relatie voldoende was om uitspraken over een eventuele herziening van de cesuur te doen. Het rapport begint met een korte schets van de internationale ontwikkelingen rond het relateren van een examen aan het CEFR (hoofdstuk 2), vervolgens wordt de onderzoeksopzet gepresenteerd (hoofdstuk 3) en volgen de resultaten voor Spreken (hoofdstuk 4) en Schrijven (hoofdstuk 5). Zowel hoofdstuk 4 als 5 wordt afgesloten met een samenvatting en aanbevelingen.