Sluiten

Werkwijze Meting Taal en Rekenen 2017

Datum:
1 maart 2018
Auteur:
Auteur: Hemker, B. T.
Opdrachtgever:
Cito

In 2017 deed Cito voor de tiende keer onderzoek naar het onderwijsniveau taal en rekenen in het basisonderwijs. Dit jaar voerden we het onderzoek voor de derde keer uit op gegevens van de Centrale Eindtoets PO. In deze meting staan de vaardigheden rekenen, lezen en taalverzorging centraal. Deze vaardigheden sluiten aan op de rapportage in termen van referentieniveaus. De vaardigheden van leerlingen tussen 2016 en 2017 worden vergeleken.