Sluiten

Hfst. 1 Achtergrond en proces van toetsontwikkeling van de DTT. In S. Schouwstra (red.), De ontwikkeling van de diagnostische tussentijdse toets (2012-2017), p. 5-12

Datum:
1 juni 2018
Auteur:
Auteur: Schouwstra, S.
Opdrachtgever:
Cito

Allereerst wordt kort de achtergrond geschetst waar de opdracht tot de ontwikkeling van de DTT is uit voort gekomen. Hierna worden de uitgangspunten, zoals verwoord in het wetsvoorstel, en de belangrijkste kenmerken van de DTT beschreven. Tenslotte wordt beschreven hoe die formatieve, diagnostische, digitale, adaptieve toets is ontwikkeld.