Sluiten

Hfst. 15 Resultaten van de DTT-afname 2017. In S. Schouwstra (red.), De ontwikkeling van de diagnostische tussentijdse toets (2012-2017), p. 127-136

Datum:
1 juni 2018
Auteur:
Auteur: Schouwstra, S., Koops, J., & Palm, D. van der
Opdrachtgever:
Cito

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de volledig adaptieve afname uit 2017 geschetst. Na de afname zijn de uitkomsten geanalyseerd en is gekeken naar de toetspaden, de toetsduur, toetsuitkomsten en de eigenschappen van de (zaai-) opgaven. Met alle goedgekeurde opgaven zijn nieuwe blokindelingen voor de adaptieve toetsen geconstrueerd.