Sluiten

Hfst. 16 Nawoord. In S. Schouwstra (red.), De ontwikkeling van de diagnostische tussentijdse toets (2012-2017), p. 139-140

Datum:
1 juni 2018
Auteur:
Auteur: Schouwstra, S.
Opdrachtgever:
Cito

In het nawoord wordt kort de DTT geschetst. Tijdens het onderzoek en de ontwikkeling van het prototype zijn verschillende mogelijkheden geopperd om de DTT verder te optimaliseren en ontwikkelen. In het nawoord passeren een aantal van deze mogelijkheden de revue. We kunnen concluderen dat de DTT een geheel nieuw product is dat laat zien waar de sterkte en verbeterpunten van leerlingen liggen zodat de docent gerichter actie kan ondernemen voor verbetering en maatwerk.