Sluiten

Jaarlijkse Meting Taal en Rekenen 2016

Datum:
12 april 2017
Auteur:
Auteur: Hemker, B. T.
Opdrachtgever:
Cito

In 2016 deed Cito voor de negende keer onderzoek naar het onderwijsniveau taal en rekenen in het basisonderwijs. Dit jaar is het onderzoek voor de tweede keer uitgevoerd op gegevens van de Centrale Eindtoets PO. In deze meting staan de vaardigheden rekenen, lezen en taalverzorging centraal. Deze vaardigheden sluiten aan op de rapportage in termen van referentieniveaus. De vaardigheden van leerlingen tussen 2015 en 2016 worden vergeleken. De resultaten voor rekenen en lezen liggen in 2016 iets lager dan de resultaten in 2015, terwijl voor taalverzorging duidelijk beter wordt gepresteerd. Resultaten binnen de afname van 2016 op achtergrondvariabelen op school- en leerlingniveau worden weergegeven in termen van vaardigheid en beheersing van de referentieniveaus.