SluitenSluiten

Wiskunde valide getoetst? De digitale landelijke kennistoets wiskunde van de tweedegraads lerarenopleiding vergeleken met de instituutstentamens

Datum:
1 juni 2016
Auteur:
Auteur: Drijvers, P., Straat, H., & Wools, S.
Opdrachtgever:
Cito

De tweedegraads lerarenopleidingen in Nederland kennen sinds enkele jaren een digitale Landelijke KennisToets (LKT), waarmee de vakinhoudelijke startbekwaamheid voor het leraarschap van studenten wordt vastgesteld. Nu hiermee enige ervaring is opgedaan, rijst de vraag hoe valide deze toets is. Voor het vak wiskunde zijn de resultaten van de LKT vergeleken met die van de instituutstentamens en is nagegaan in hoeverre de digitale toetsomgeving voldoet aan de huidige criteria.