Sluiten

Network psychometrics

Datum:
1 juni 2016
Auteur:
Auteur: Epskamp, S., Maris, G., Waldorp, L. J., & Borsboom, D.
Opdrachtgever:
Cito

Dit hoofdstuk bevat een inleiding tot de netwerkpsychometrie. Het statistisch model van de Pairwise Markov Random fields (PMRF) wordt afgeleid, gevolgd door de introductie van het PMRF model dat geschikt is voor binaire data; Het Ising model. Dit is een model uit de natuurkunde dat nauw verwant blijkt te zijn aan psychometrische modellen, te weten bepaalde typen logistische-regressiemodellen, loglineaire modellen en modellen uit de multidimensionele itemresponstheorie (MIRT). Die equivalentie werpt nieuw licht op de psychometrie en leidt tot een opvallend andere interpretatie van bekende latente trek modellen.  Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de methoden die er zijn om het Ising model te schatten en sluit af met een discussie over het interpreteren van latente variabelen, gegeven de overeenkomsten tussen het Ising model en MIRT.