Sluiten

Naar richtlijnen voor het ontwerp van toegankelijke toetsopgaven

Datum:
1 juni 2016
Auteur:
Auteur: Roelofs, E. C.
Opdrachtgever:
Cito

Dit artikel bevat een reeks tips voor het ontwerpen van opgaven die zoveel mogelijk betrekking hebben op het te meten construct door het weglaten van overbodige en afleidende informatie die vaak onnodig deel uitmaakt van een opgave.

Ga naar