Sluiten

Explaining register and sociolinguistic variation in the lexicon: Corpus studies on Dutch

Datum:
1 juni 2012
Auteur:
Auteur: Keune, K.
Opdrachtgever:
Cito

Dit proefschrift gaat over de invloed van manieren waarop taal gebruikt wordt (register) en kenmerken van de taalgebruiker (sociolinguïstische factoren) op variatie van lexicale tekstkarakteristieken (gebruik van zelfstandige naamwoorden, adjectieven en werkwoorden, aantal en soort van samengestelde woorden, de mate van gebruik van hoogfrequente woorden en functiewoorden en in het aantal unieke woorden in een tekst). Afhankelijk van de toepassing zullen deze lexicale elementen van de tekst verschillen. De elementen die bijvoorbeeld in een krantenbericht gebruikt worden zullen duidelijk anders zijn dan de lexicale elementen in een informeel e-mailbericht. Verder zijn de volgende sociolinguïstische factoren meegenomen in het onderzoek: het land van herkomst (Nederland versus Vlaanderen), het geslacht, het opleidingsniveau (hoog versus niet-hoog) en de leeftijd van de taalgebruiker (< 40, 40 − 60, > 60 jaar).

Download