SluitenSluiten

Bias and Precision of Continuous Norms Obtained Using Quantile Regression

Datum:
2 juni 2020
Auteur:
Auteur: Elisa A.V. Crompvoets (Tilburg University), Jos Keuning (Cito Institute for Educational), Wilco H.M. Emons (Tilburg University)
Opdrachtgever:
Cito
Continue normeren is een steeds populairdere benadering om normen vast te stellen voor specifieke leeftijdsgroepen. In deze studie introduceerden we kwantielregressie als een flexibel alternatief voor de meer restrictievere traditionele continue normeringsmodellen. Met behulp van simulaties zijn bias en precisie van op kwantielregressie gebaseerde leeftijdsnormering onderzocht voor variërende steekproefomvang en scoreverdelingen, en we hebben de resultaten vergeleken met bias en precisie bij traditionele normering op basis van lineaire regressieanalyses. Simulaties toonden aan dat de normen verkregen met kwantielregressie onder bijna alle omstandigheden het meest nauwkeurig waren. Hoewel kwantielregressie geen a priori aannames doet over de scoreverdeling, lieten de simulaties desalniettemin zien dat er vertekening ontstaat wanneer de verdeling van de testscores niet-normaal verdeeld waren, bijvoorbeeld wanneer er sprake was van plafondeffecten. Normering met behulp van kwantielregressie kan dus worden beschouwd als een veelbelovend alternatief voor traditionele normering, maar alleen wanneer de scores ongeveer normaal verdeeld zijn.