Sluiten

De uitvoering van de tweede correctie; Nakijken, nakijken en nog eens nakijken

Datum:
1 juni 2013
Auteur:
Auteur: Kuhlemeier, H., & Kremers, E.
Opdrachtgever:
Cito

De overheid heeft regels opgesteld voor de eerste en tweede correctie van de centraal schriftelijke examens in het voortgezet onderwijs. Maar worden deze regels wel nageleefd? En hoe zit het met de randvoorwaarden waaronder docenten de correctie moeten uitvoeren? Dit artikel beantwoordt beide vragen op basis van een grootschalige landelijke enquête onder examinatoren.

Ga naar