Sluiten

Welke toetsgekte? Over de zin van, en de onzin rond, het gebruik van toetsen in het primair onderwijs in Nederland

Datum:
1 juni 2015
Auteur:
Auteur: Sluijter, C.
Opdrachtgever:
Cito

In hoofdstuk 12 lees je over een bijdrage van Cito over de zin van het toetsen in het primair onderwijs. Sinds 2015 is het schooladvies doorslaggevend over het te volgen voortgezet onderwijs. De uitslag van de eindtoets mag alleen voor wijzigingen van het advies ten voordele van de leerling worden ingezet.

 

Toetsen zijn meer dan momentopnamen. Ze kunnen de kwaliteit van beslissingen over leerlingen verbeteren en daarmee een aanvulling leveren op subjectieve oordelen. Toetsen maken een snelle beslissing over grotere groepen personen mogelijk. Toetsen leveren data voor wetenschappelijk onderzoek.