Sluiten

Selectie bij overgangen in het onderwijs. Een beknopte literatuurstudie

Datum:
1 januari 2013
Auteur:
Auteur: Sluijter, C.
Opdrachtgever:
Cito

In dit onderzoeksrapport lees je over de resultaten van een beknopte literatuurstudie die door Cito is uitgevoerd in opdracht van de Onderwijsraad. Hierin is de empirische stand van zaken weergegeven op het gebied van mogelijkheden en beperkingen van selectiemechanismen bij alle overgangen in het Nederlandse onderwijsstelsel. Deze literatuurstudie beoogt een beeld te geven van de voorspellende waarde van verschillende selectiemethoden. Bovendien is de bruikbaarheid onderzocht van instrumenten als bestaande examens en toetsen, specifieke toelatingstests en motivatiegesprekken.