Handreiking RV-toets

Datum:
8 juni 2020
Auteur:
Auteur: Cito centrale examens

Handreiking voor het opstellen van resultaatverbeteringstoetsen. In het schooljaar 2019-2020 gingen de centrale examens niet door vanwege de coronacrisis. Via een RV-toets konden leerlingen die nog niet geslaagd waren op basis van hun SE-cijfers, een vak herkansen, of het cijfer ervoor verbeteren. De handreiking bevat tips en aanbevelingen van Cito voor scholen die RV-toetsen willen aanbieden voor de diverse vakken.