Sluiten

Gelijke Kansen voor Iedereen in het Europese Onderwijs: Wat Zegt PISA?

Datum:
2 oktober 2019
Auteur:
Auteur: Sluijter, C. & Feskens, R.
Opdrachtgever:
Cito
Deze blog 'Gelijke Kansen voor Iedereen in het Europese Onderwijs: Wat Zegt PISA?' is geschreven door Cito-onderzoekers Cor Sluijter en Remco Feskens. Algemeen is men het erover eens dat billijkheid in het onderwijs een probleem vormt waarvoor actie moet worden ondernomen.  Ze gebruikten het geslacht, de immigratieachtergrond, de thuistaal, de leeftijd en de sociaaleconomische status van studenten gezamenlijk om de PISA-scores van studenten inzake wetenschap, wiskunde en leesvaardigheid in 2015 te voorspellen.
Download