Sluiten

Leesmotivatie, leesgedrag en leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen. Aanvullende analyses op basis van PISA-2009

Datum:
1 juni 2012
Auteur:
Auteur: Kordes, J., Feenstra, H., Partchev, I., Feskens, R., & Graaf, A. de
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over aanvullende analyses op basis van het Programme for International Student Assessment (PISA) in 2009. Beschreven is in hoeverre het PISA-raamwerk voor leesvaardigheid aansluit op het huidige curriculum en de lespraktijk in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in Nederland. Ook wordt geprobeerd om de sterktes en zwaktes in leesvaardigheid van 15-jarige Nederlandse leerlingen te verklaren, vergeleken met de prestaties van leerlingen uit Vlaanderen en Duitsland. Verder wordt nader ingegaan op de leesprestaties van laaggeletterde leerlingen ten opzichte van overige leerlingen. Tot slot worden de verschillen in leesvaardigheid, leesmotivatie en leesgedrag tussen Nederlandse, Vlaamse en Duitse leerlingen nader besproken.