SluitenSluiten

Nederlandse 15-jarigen en de natuurwetenschappen. Hun kennis, vaardigheden en visie volgens PISA

Datum:
1 juni 2010
Auteur:
Auteur: Kordes, J., Smeets, P., Wouda, J., Marsman, M., Groen, M. van, Eijkelhof, H., & Savelsbergh, E.
Opdrachtgever:
Cito

In dit rapport lees je over aanvullende analyses op basis van het Programme for International Student Assessment (PISA) in 2006. Beschreven is in hoeverre het PISA-raamwerk voor natuurwetenschappelijke geletterdheid aansluit op het huidige curriculum en actuele ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs in de natuurwetenschappen in Nederland. Ook wordt geprobeerd om de sterktes en zwaktes in natuurwetenschappelijke geletterdheid van 15-jarige Nederlandse leerlingen te verklaren, vergeleken met de prestaties van leerlingen uit België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland. Verder wordt nader ingegaan op de natuurwetenschappelijke geletterdheid in Nederland in relatie tot school- en leerlingenkenmerken vergeleken met de omringende landen. Bovendien worden de prestaties van 15-jarige Nederlandse leerlingen voor natuurwetenschappelijke geletterdheid gerelateerd aan de prestaties voor leesvaardigheid en wiskundige geletterdheid. Tot slot wordt beschreven hoe 15-jarige Nederlandse leerlingen denken over natuurwetenschappelijke onderwerpen en natuurwetenschappelijk onderzoek en waarin leerlingen die uitblinken in natuurwetenschappelijke vakken zich onderscheiden van andere leerlingen.