Sluiten

De praktijk van de eerste en tweede correctie van het CSE. Technische rapportage van de landelijke enquête van 2016 in vergelijking met 2011

Datum:
1 juni 2016
Auteur:
Auteur: Kuhlemeier, H., & Molen, P. van der
Opdrachtgever:
Cito

Over de correctie van de centraal schriftelijke examens in het voortgezet onderwijs is al decennia veel te doen. In 2011 en 2013 publiceerde Cito drie studies naar het functioneren van de eerste en tweede correctie. In het hoofdonderzoek hebben in totaal dertig onafhankelijke correctoren het examenwerk van 803 examenkandidaten van 127 scholen opnieuw nagekeken (Kuhlemeier, Van Rijn & Kremers, 2011). Daarbij zijn de scores van de derde correctoren vergeleken met die van de ‘eigen’ docent. In het tweede onderzoek hebben panels van getrainde correctoren een selectie van vragen en examenwerken nog een keer nagekeken (Kuhlemeier, Gitsels, Boom & Van de Kerkhof, 2011). Het panelonderzoek was bedoeld als check op de resultaten van het hoofdonderzoek. Daarnaast is nagegaan in hoeverre verschillen in soepelheid tussen correctoren samenhangen met de aard van de vragen en het beoordelingsmodel. Het derde onderzoek was een landelijke enquête naar de praktijk van de eerste en tweede correctie waaraan in totaal 3695 docenten (respons: 62%) hebben meegedaan (Kuhlemeier & Kremers, 2012).

Download