Sluiten

Wetenschappelijke verantwoording pakket leren leren VSO Dagbesteding en Arbeid

Datum:
1 februari 2016
Auteur:
Auteur: Kuhlemeier, H., & Chermin, J.
Opdrachtgever:
Cito

Deze wetenschappelijke verantwoording heeft betrekking op het Pakket Leren leren (Cito, 2015). Dit pakket is bedoeld voor leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) die de leerwegen Dagbesteding en Arbeid volgen. Het pakket stelt docenten in staat de ontwikkeling van vaardigheden van Leren leren vast te stellen, te volgen en verder te ontwikkelen. Bij deze zogeheten zelfregulerende vaardigheden gaat het om het leren nadenken over eigen kennis en vaardigheden en het kunnen toepassen ervan bij het uitvoeren van uiteenlopende taken. Daarnaast krijgt de docent informatie over het leerpotentieel van de leerling en zijn of haar werkhouding. VSO-scholen kunnen het pakket gebruiken in het kader van de wettelijke verplichting tot opbrengstgericht werken, het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief, het registreren van de voortgang en het onderwijzen van vaardigheden van Leren leren.