Sluiten

De samenhang van de sociale en cognitieve opbrengsten in het basisonderwijs. Paper gepresenteerd tijdens de 37e Onderwijs Research Dagen, Groningen

Datum:
13 mei 2014
Auteur:
Auteur: Kuhlemeier, H., Dijkstra, A. B., & Boxtel, H. van
Opdrachtgever:
Cito

Onderwijs heeft niet alleen tot doel de cognitieve ontwikkeling van leerlingen te bevorderen, maar ook hun persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling. De resultaten in het cognitieve domein worden veelal aangeduid met de term ‘cognitieve opbrengsten’ en die op emotioneel, sociaal en moreel gebied met de term ‘sociale opbrengsten’. In het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs vormen de sociale opbrengsten de laatste jaren een belangrijk aandachtspunt. Daarbij gaat de aandacht van de Inspectie vooralsnog vooral uit naar sociale competentie, schoolklimaat en actief burgerschap, onder meer omdat voor deze domeinen reeds bruikbare meetinstrumenten voorhanden zijn. Aandacht voor de sociale opbrengsten is niet alleen van belang als doel op zich, maar ook omdat het de leerprestaties van de leerlingen ten goede kan komen (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger, 2011; Welsh, Parke, Widaman & 0’Neil, 2001; Wentzel, 1993; Kupersmidt, Coie & Dodge, 1990; Parker & Asher,1987; Bursuck & Asher, 1986). De veronderstelde samenhang met leerprestaties is één van de criteria voor de keuze van beleidsrelevante indicatoren van de sociale opbrengsten. Onderwerp van dit rapport is de samenhang tussen sociale en cognitieve opbrengsten in het basisonderwijs.

Download