Sluiten

Schrijfvaardigheid Nederlands vergeleken met de referentieniveaus: een verkenning. Paper Onderwijs Research Dagen Groningen

Datum:
1 juni 2014
Auteur:
Auteur: Til, A. van, & Kuhlemeier, H.
Opdrachtgever:
Cito

Recentelijk heeft de overheid landelijke referentieniveaus verplicht gesteld als basis voor opbrengstgericht werken en het verhogen van de taal- en rekenprestaties. In deze paperpresentatie vergelijken we de schrijfvaardigheid van leerlingen op de grens van basis- en voortgezet onderwijs met de voorlopige prestatiestandaarden voor schrijfvaardigheid. De verkenning laat zien dat leerlingen die zich op het niveau bevinden dat indicatief is voor 1F en 2F, teksten produceren waarin veel noodzakelijke en wenselijke kenmerken ontbreken. Er lijkt een majeure inspanning nodig om de schrijfprestaties op het gewenste niveau te krijgen.

Download
www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy