Sluiten

Verschillen tussen schoolklassen in het socio-morele functioneren van leerlingen in het basisonderwijs. Paper gepresenteerd tijdens de 36e Onderwijs Research Dagen, Leuven

Datum:
1 juni 2013
Auteur:
Auteur: Grundel, M., Kuhlemeier, H., Dijkstra, A., & Volman, M.
Opdrachtgever:
Cito

In een grootschalig en landelijk representatief onderzoek in groep 8 van het basisonderwijs verzamelde Cito gegevens over 66 indicatoren van het sociale en morele functioneren van leerlingen (Kuhlemeier, Van Boxtel & Van Til, 2012). De verschillen tussen schoolklassen in het socio-morele domein blijken sterk van indicator tot indicator te verschillen, maar zijn vrijwel altijd aanzienlijk kleiner dan die in het cognitieve domein. De achtergrondkenmerken van de leerling en het klimaat in de klas lijken van groter belang voor het socio-morele functioneren dan de onderzochte kenmerken van het schoolbeleid, de leerkracht en het onderwijsaanbod in sociale competentie.

Download