Sluiten

Nakijken en nog eens nakijken: de correctie van het eindexamen geschiedenis

Datum:
1 juni 2013
Auteur:
Auteur: Boom, S., & Kuhlemeier, H.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Kleio, jaargang 54, 2013, nr. 4, 28-31

leder jaar in mei worden in Nederland de centrale schriftelijke eindexamens afgenomen. Examenkandidaten in het voortgezet onderwijs maken opgaven die zijn geproduceerd door Cito onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Al dat examenwerk moet worden nagekeken door de eigen docent en gecontroleerd door een tweede corrector. Hoe gaat dat in zijn werk? In een groot onderzoek van Cito naar de praktijk van de eerste en tweede correctie wordt dat in een viertal publicaties beschreven. Dit artikel gaat vooral over het onderzoek naar de correctie van de geschiedenisexamens.

Download