Sluiten

Eerste, tweede en derde correctie van examenwerk: Wat is het verschil?

Datum:
1 juli 2012
Auteur:
Auteur: Kuhlemeier, H., Rijn, P. van, & Kremers, E.
Opdrachtgever:
Cito

In het onderzoek is een aantal al door de eerste en tweede corrector nagekeken examenwerken opnieuw gecorrigeerd. Deze hernieuwde correctie is uitgevoerd door zogeheten derde correctoren. Daarbij is van elk examenwerk zowel een geannoteerde als een blanco versie nagekeken. Deze opzet stelt ons in staat de volgende vier correctieprocedures met elkaar te vergelijken:
A. Derde correctie van geannoteerde examenwerken
B. Derde correctie van blanco examenwerken
C. Eerste correctie door de eigen docent
D. De gezamenlijk tussen eerste en tweede corrector overeengekomen correctie

Het onderzoek geeft een antwoord op de volgende onderzoeksvragen:
1 In hoeverre is er een verschil tussen de scores van geannoteerde en blanco derde correctie?
2 In hoeverre is de samenhang tussen eerste en derde correctie voor geannoteerde werken anders dan voor blanco werken?
3 In hoeverre is de overeenstemming tussen de scores van verschillende correctieprocedures afhankelijk van het opgaventype?
4 In hoeverre is er een verschil in de gemiddelde correctietijd tussen geannoteerde en blanco examenwerken?
5 In hoeverre verschilt de gezamenlijk tussen de eerste en tweede corrector overeengekomen score van die van de eerste corrector?
6 In hoeverre is de samenhang tussen de correcties en het schoolexamencijfer voor kandidaten met cijfers onder of rond de grens tussen voldoende en onvoldoende anders dan voor degenen met hogere SE-cijfers?