Sluiten

Competentiegericht onderwijs in het vmbo. Verslag van een onderzoek onder docenten verzorging

Datum:
1 maart 2010
Auteur:
Auteur: Kuhlemeier, H., Sniekers, J., Folmer, E., Wagenaar, F., & Leenders, E.
Opdrachtgever:
Cito

Onderwijsvernieuwingen blijven te vaak 'steken in uitwerking en voortijdige toepassing van het concept, zonder voldoende kritische reflectie en onderzoek naar effecten' (Onderwijsraad , 2006, p. 47). Op basis van een literatuurstudie naar de kenmerken van CGO heeft een panel van vijf leerplan- en  toetsdeskundigen vijftien indicatoren voor de competentiegerichtheid van het onderwijs ontwikkeld. Het eerste doel van het onderzoek was het vaststellen van de mate waarin CGO is ingevoerd in de populatie van vestigingen die onderwijs verzorgen in de examenvakken verzorging (VZ) en Zorg-en-welzijn breed (ZWB) in de bovenbouw van de beroeps- en kadergerichte leerweg van het vmbo. Er blijken maar weinig vestigingen te zijn die veel kenmerken van CGO op het hoogste implementatieniveau in praktijk brengen, terwijl er zeer veel vestigingen zijn die geen of hooguit enkele kenmerken zoals bedoeld implementeren. Het onderzoek laat ook zien dat de implementatiegraad sterk van kenmerk tot kenmerk  verschilt. Deze bevindingen lijken er op te wijzen dat de kenmerken van CGO zoals we deze uit de literatuur kennen nog maar mondjesmaat in praktijk worden gebracht. Kennelijk is er op alle vestigingen nog meer dan voldoende ruimte voor de verdere verhoging van de competentiegerichtheid van het onderwijs. Wel blijkt dat het draagvlak voor CGO onder docenten groot is.