Sluiten

Competentiegericht onderwijs in het vmbo. Verslag van twee casestudies

Datum:
1 mei 2010
Auteur:
Auteur: Leenders, E., Sniekers, J., Folmer, E., Kuhlemeier, H., & Wagenaar, F.
Opdrachtgever:
Cito

In hoofdstuk 1 wordt de volgende vraag beantwoord: hoe ziet het beoogde curriculum voor het SLO-concept van Competentiegericht Leren (CGL) eruit? Hoofdstuk 2 richt zich op de vraag in hoeverre het SLO-concept voor CGL is geïmplementeerd. Er wordt verslag gedaan van de survey en een tweetal casestudies waarin zowel aandacht is geweest voor het geïnterpreteerde curriculum (vragenlijst voor docenten, interviews met docenten) als het uitgevoerde curriculum (observaties in de school). Bovendien komt het ervaren curriculum aan de orde door middel van een korte vragenlijst voor leerlingen. In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre het SLO-concept voor CGL al dan niet ten koste gaat van de leerlingprestaties op de kennis en vaardigheden uit het examenprogramma verzorging.