Sluiten

Een interactief beeldschermexamen voor het vmbo

Datum:
1 december 2010
Auteur:
Auteur: Wesseling, J., & Kuhlemeier, H.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Examens, december 2010, nr. 4, 17-20

 

In dit artikel bespreken de auteurs het functioneren van een interactief beeldscherm natuur- en scheikunde (NaSk) voor de basisberoepsgerichte leerweg.

Download