Sluiten

Op zoek naar het succes van inburgering. Theoretisch en methodologisch kader voor leerlastonderzoek

Datum:
1 december 2008
Auteur:
Auteur: Daalderop, K., & Kuhlemeier, H.
Opdrachtgever:
Cito

Medio 2008 heeft het Ministerie van VROM Cito verzocht een kader op te stellen voor de uitvoerende fase van zogeheten leerlastonderzoek. Overeenkomstig het Programma van Eisen in de offerteaanvraag voor de voorbereidende fase van het leerlastonderzoek (kenmerk IKCnr38701) diende het kader te worden opgeleverd in twee producten: een theoretisch kader en een methodologisch kader. Het theoretische kader geeft inzicht in de factoren die NT2-onderwijs in het kader van inburgering efficiënt en effectief maken (Dalderop e.a., 2008). Het benoemt de belangrijkste succesfactoren die bijdragen aan een zo hoog mogelijk taalniveau met een zo laag mogelijke leerlast voor vier groepen inburgeraars, te weten analfabeten, laag, midden en hoog opgeleiden. Het methodologisch kader voor de uitvoering van leerlastonderzoek naar de succesfactoren uit het theoretisch kader beschrijft de opzet van practice based onderzoek naar de invloed van potentiële succesfactoren op de leerlast en het taalniveau van inburgeraars.