Sluiten

Moderatie van schoolexamens in internationaal perspectief. Paper gepresenteerd op de 34e Onderwijs Research Dagen, Groningen, 6-8 juni 2007

Datum:
1 juni 2007
Auteur:
Auteur: Kuhlemeier, H.
Opdrachtgever:
Cito

Anders dan in sommige andere landen wordt er op het Nederlandse schoolexamens geen moderatie toegepast. In zijn algemeenheid heeft moderatie tot doel de kwaliteit van examens vast te stellen en zo nodig te verbeteren. Het draagt ertoe bij dat een schoolexamen een vergelijkbare kwaliteit en moeilijkheid heeft, onafhankelijk van de school die het examen ontwikkelt, afneemt of beoordeelt. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van internationaal gangbare moderatieprocedures en hun wederzijdse voor- en nadelen (paragraaf 1). Vervolgens worden enkele praktijkvoorbeelden van moderatie in het Verenigd Koninkrijk en Australië beschreven (paragraaf 2). Daarna doen wij een voorstel voor moderatie van de Nederlandse schoolexamens (paragraaf 3).

Download