Sluiten

Scheiding van opleiden en examineren in Nederland en omringende landen. Overzicht per land – het voortgezet onderwijs. Studie verricht in opdracht van de Onderwijsraad.

Datum:
1 juni 2006
Auteur:
Auteur: Kuhlemeier, H.
Opdrachtgever:
Cito

Vergelijking examensystemen algemeen voortgezet onderwijs van  Vlaanderen, Denemarken, Engeland, Frankrijk en Nederland m.b.t. scheiding van opleiden en examineren.