Sluiten

Competentiegericht leren en beoordelen in vmbo en mbo: Ontwikkelingen, knelpunten en oplossingsrichtingen tussen theorie en praktijk

Datum:
1 juni 2005
Auteur:
Auteur: Kuhlemeier, H. (red.)
Opdrachtgever:
Cito

Competentiegericht onderwijs (CGO) is niet alleen een kwestie van het centraal stellen van competenties in het onderwijs. Het heeft ook ingrijpende consequenties voor de rol van de docent, de pedagogisch-didactische aanpak, de toetsing, de inrichting van de onderwijsruimte en de relatie met de externe omgeving. Dit boek behandelt competentiegericht leren en beoordelen in het vmbo met aandacht voor ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen.